Baking Soda là gì? Công dụng của Baking Soda có thể bạn chưa biết

Tháng Năm 17, 2023

1. Baking soda là gì? Baking soda có CTHH: NaHCO3 là một chất rắn, màu trắng, nhưng thông thường chúng ta vẫn thấy chúng tồn tại ở dạng bột mịn không mùi, có vị mặn, […]

Xem thêm

Hoá chất và vai trò quan trọng trong đời sống

Tháng Năm 4, 2023

1. Tổng quan về vai trò của hoá chất trong đời sống Hoá chất là yếu tố chính để chuyển đổi nguyên liệu thành sản phẩm được con người sử dụng trong đời sống hàng ngày. […]

Xem thêm
0